घर, योजनाले मात्रै बन्दैन। त्यसका लागि सही बजेटको तर्जुमा र विनियोजन अत्यावश्यक हुन्छ। सही बजेट भनेको, घर बनाउँदा लाग्ने खर्चको सीमा विभाजनका बारेमा पहिलेनै प्रष्ट उल्लेख भएको बजेट हो। सही बजेट अनुसार कार्य सम्पादन गर्दा आर्थिक र मानसिक शान्ति प्राप्त हुन्छ। घर बनाउने क्रममा, आफ्नो आवश्यकता र सुविधा अनुकुल बजेटको विभाजन फरक-फरक हुन्छ। त्यसैले हामीले यस भिडियोमा, निर्माणका चरणहरु र तिनीहरुको समयरेखा अनुसार बजेटको विभाजन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चर्चा गरेका छौं। घर बनाउँदा बजेटको विनियोजन कसरी गर्ने बारेको महत्वपूर्ण जानकारीहरु समेटिएको यो भिडियो अन्तिम सम्म अवश्य हेर्नुहोला। Show Less
घर, योजनाले मात्रै बन्दैन। त्यसका लागि सही बजेटको तर्जुमा र विनियोजन अत्यावश्यक हुन्छ। सही बजेट भनेको, घर बनाउँदा लाग्ने खर्चको सीमा विभाजनका... Read More

Related Videos